SKN Hydrologów odwiedził kolejną szkołę w ramach projektu pt."Edukacja hydrologiczna Dzieci i Młodzieży"27.03.2013 r. SKN Hydrologów po raz kolejny odwiedziło naszych młodszych Kolegów i Koleżanki w ramach realizacji projektu pt."Edukacja hydrologiczna Dzieci i Młodzieży". Tym razem, była to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu. Głównym zamierzeniem podjętych w projekcie działań, było zainteresowanie uczniów szkoły tematyką wody, oraz promocja Uniwersytetu Opolskiego.

Członkowie Koła, przeprowadzili wykład dla uczniów klas szóstych ww. placówki, z zakresu hydrologii, ograniczania zjawisk ekstremalnych w przyrodzie (powodzi i susz). Nasi młodsi Koledzy i Koleżanki, uczestniczyli również w warsztatach poświęconych wykorzystaniu sprzętu, służącego do wykonywania pomiarów hydrometrycznych (np. poboru osadów dennych czy poboru prób wody do badań). Na koniec, Członkowie Koła zorganizowali „quiz wiedzy o wodzie”, sprawdzający wiedzę ochotników, którzy zostali wybrani spośród uczestników naszego pokazu. Quiz przebiegł w dwóch etapach. W pierwszym etapie wzięło udział trzydziestu uczniów szkoły. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się dwudziestu uczniów szkoły, spośród których, wyróżniliśmy pięć najlepszych prac.

Laureatami zostali:

Oliwia Wilk, Piotr Mucha, Kacper Cieśliński, Marcel Lisik, Grzegorz Michałek.

Specjalne wyróżnienie otrzymała Pani mgr Maria Lisowska, jak również Dyrektor szkoły, Pan mgr Jarosław Cieśliński.
Nagrody dla laureatów quizu sponsorowane były przez:


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Dział Promocji

Miasta Opola, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w

Poznaniu,Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem,

Firmę EuroFarex.

   

   

   

   

   Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol