Przygotowania do realizacji projektu pn. "Edukacja Hydrologiczna Dzieci i Młodzieży"Koło Naukowe Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego realizuje w ramach „Światowego Dnia Wody 2013” na terenie miasta Opola projekt pn. Edukacja Hydrologiczna Dzieci i Młodzieży.Nad całością projektu merytorycznie czuwa opiekun SKN Hydrologów UO dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski.

Głównym zamierzeniem podjętych w projekcie działań jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Opola tematyką wody, oraz promocja Uniwersytetu Opolskiego, poprzez zachęcenie młodzieży do wybierania przyrodniczo-technicznych kierunków studiów.

Członkowie Koła przeprowadzą wykłady i warsztaty z zakresu hydrologii i ograniczania zjawisk ekstremalnych (powodzi i susz) dla uczniów wybranych placówek. Do tej pory do projektu wybrano Zespół Szkół Budowlanych w Opolu im. Jana Pawła II oraz Publiczną Szkołę Podstawową Nr 11 w Opolu (członkowie Koła przewidują możliwość włączenia się do projektu innych szkół z terenu województwa opolskiego). 

Projekt wsparli:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Dział Promocji

Miasta Opola, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem,

Firma EuroFarex.


    


     Dzięki wsparciu udało nam się zgromadzić wiele ciekawych materiałów…

Szkoły, które wzięły udział w realizacji projektu:Zespół Szkół Budowlnaych Opolu

       Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu

  Studenckie Koło Naukowe Hydrologów
przy Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 22
45-052 Opole

e-mail: kolo.hydrologow@uni.opole.pl

Moderator strony: Karina Kózka 

Grafik SKNH: Mateusz Ulańczyk


dol